Who We Are...

The WESOLY LUD (which means "Happy People") Polish Folk Dance Ensemble from Chicago, Illinois, is the Representative Dance Ensemble of the Polish Roman Catholic Union of America, the oldest and one of the largest Polish American fraternal organizations. The formation of the Ensemble from the Teens of the Adult Culture Group of PRCUA was initiated by Micheline "Misia" Binkowski-Jaminski in January of 1977, for the purpose of perpetuating Polish folk culture through dance and song presentations in native costumes.

WESOLY LUD is an international youth ambassador of Polish Culture performing in Poland, Lithuania, Ukraine, Canada, China and most recently in Budapest, Hungary, as well as throughout the U.S, most extensively through Chicago and its suburbs.

WESOLY LUD has participated and performed in nine International Festivals of Polish Folkloric Ensembles in Rzeszow, Poland -- 1980, 1983 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 and 2011. In 1999, 2005 and 2011, the Ensemble participated in Performing Tours in Poland. Also in 2005, the Ensemble accepted an invitation to perform in Vilnius, Lithuania and in 2008, performed at the The Lviv Theatre of Opera and ballet in Lviv, Ukraine and in 2011, Budapest, Hungary. The Ensemble received a special award for Youth and Expression from the Ministry of Culture in Poland and in 2007, was awarded the FIRST GOLD MEDAL in the USA for perpetuating Polish culture in the USA and throughout the world from the Association "Wspolnota Polska" (United Poland).

WESOLY LUD’s dancers, whose age range begins at 13, volunteer their time and energy to weekly rehearsals, as well as to countless performances. In this manner, our young Americans learn about and find pride in their Polish heritage. The majority of the dancers began dancing at an early age at P.R.C.U.A. Children Dance Schools.

WESOLY LUD has been blessed with the work of many professionals in the Polish dance field, in addition to its resident Choreographers, Richard and Misia Jaminski.
The Ensemble's repertoire includes regional dance and vocal suites from Eastern Krakow, Lowicz, Lublin, Lubusk, Opoczno, Orawa, Podhale, Podlasie, Rzeszow, Sacz, Spisz, Upper Silesia, Warmia, Wielkopolska, as well as the National Dances – Polonaise, Mazur, Oberek, Kujawiak, and Krakowiak. On request, the Ensemble also performs traditions of St. John’s Eve from Lowicz, Dozynki (Harvest Time) and Andrzejki (St. Andrew’s Eve).

WESOLY LUD is a charter member of the Polish Folk Dance Association of the Americas, Inc. and in 1982 and 2007, hosted Polish Folk Dance Festivals in Chicago.

The WESOLY LUD is grateful to the Polish Roman Catholic Union for its financial support. The Ensemble is also partially subsidized by a grant from the Illinois Arts Council. We are a non-profit organization, incorporated in the State of Illinois.


******************************

Zespół Polskich Tańców Ludowych, WESOŁY LUD z Chicago, jest reprezentacyjnym zespołem folklorystycznym Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce - najstarszej i jednej z największych organizacji Polonii Stanów Zjednoczonych. Zespół został zorganizowany z inicjatywy Pani Misi Binkowskiej-Jamińskiej w styczniu 1977r. Od początku istnienia celem działalności zespołu jest rozpowszechnanie polskiego folkloru, tańca i śpiewu a zarazem miejscem gdzie młodzież amerykańska polskiego pochodzenia może spędzić pożytecznie i przyjemnie chwile, pracując nad doskonaleniem umiejętności artystycznych.

WESOŁY LUD jest młodym ambasadorem Polonii Chicagowskiej. Występował w Polsce, na Litwie, na Ukrainie, w Montrealu i Toronto (Kanada), w Shanghaju (Chiny), i ostatio w Budapeszcie (Węgry) i w wielu stanach Stanów Zjednoczonych.

WESOŁY LUD brał udział w V (1980r), VI (1983r), IX (1993r), X (1996r), XI (1999r), XII (2002r), XIII (2005r) i XIV (2008r) Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklory-stycznych. W 2011r. po raz dziewiąty uczęstniczył w to „SWIĘTO POLSKIEGO FOLKLORU”. W 1999r. i 2005r. brał udział w turneach po Polsce. Również w 2005 r. występował w Wilnie na Litwie, w 2008r w Teatrze Wielkim we Lwowie, a w 2011r. w Budapeszcie na Węgrze. Zespół otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za młodzieńczość i ekspresję, a w 2007r. pierwszy „Złoty Medal” wręczony w Stanach Zjednoczonych za „zasługi w krzewieniu kultury polskiej wśród rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na całym świecie” od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Członkami zespołu WESOŁY LUD jest młodzież w wieku od 13 lat, która poświęca swój czas na cotygodniowych próbach i występach. Większość członków Zespołu zaczeło rozwiajać swoje taneczne zamiłowanie w dziecięcych grupach przy ZPRKA.

Poza swoimi stałymi choreografami, Misią i Ryszardem Jamińskimi, WESOŁY LUD miał zaszczyt współpracować z wieloma znakomitymi choreografami z Polski.

W repertuarze Zespołu znajdują się suity: górnego śląska, krakowa wschodniego, lachów sądeckich, łowicka, lubelska, lubuska, opoczyńska, orawska, podhalańska, podlaska, rzeszowska, spiska, warmińska, wielkopolska, oraz tance narodowe - Polonez, Mazur (z Opery S. Moniuszki "Straszny Dwór" oraz Biały Mazur), Kujawiak, Oberek i Krakowiak (Kosynierów). WESOŁY LUD jest jednym z założycieli i członkiem Stowarzyszenia Polskich Tańców Ludowych w Ameryce (Polish Folk Dance Association of the Americas, Inc.) oraz organizatorem Festiwali Polskich Tańców Ludowych w Chicago (1982 i 2007).

Oprócz poparcia Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Zespół otrzymuje wsparcie Rady Kulturalnej Stanu Illinois.

POLAND
Rzeszow (1980, 1983, 1993, 1996,1999, 2002, 2005, 2008, 2011); Cieszanow (1996,1999);
Iwonicz Zdroj (2011); Kolbuszowa (2005);
Lezajsk (2002); Lubartowa (1999); Lublin (1983);Nowy Targ (2005); Nowa Wies (2002);
Nowy Sacz (1993, 1996, 2005); Podegrodzie (2008); Polanczyk (1999); Poronin (2005); Poznan (1999); Sieniawa (2008), Sokolow Malopolski (2011);
Staromiescie (2002); Sopot (1999); Tarnow (2005); Wadowice (2005); Wolsztyn (1999);
and Zakopane (1996)

LITHUANIA: Vilnius (2005)

UKRAINE: Lviv (2008)

CANADA: Montreal (1983, 1992);
Toronto (1983, 2007)

CHINA: Shanghai (2010)

HUNGARY: Budapest (2011)

USA: CHICAGO AND ITS NEIGHBORING SUBURBS; Springfield, IL (1981); Atlantic City, NJ (1995); Baltimore, MD (1984); Boston, MA (1987); Bradley, IL (2008); Buffalo (2006); Detroit, MI (1978, 1979, 1991); Grand Rapids, MI (1984, 1985, 1987, 1992); Hammond, IN 2005-07); Kansas City, KS (1986); Kenosha, WI (1986); Kosciusko, MS (1981); Long Island, NY (1990); Los Angeles, CA (1997); Merrillville, IN (1986, 1988, 1990, 2007); Milwaukee, WI (1984-85,1987-92,1994-95,97-2008); Minneapolis, MN (1988); Munster, IN (1987, 2004); New York City (2003); Philadelphia, PA (1981, 1998); Rockford (2006); South Bend, IN (2010); San Francisco, CA (1995); St. Joseph, MI (1983, 1984, 1986, 1992); Toledo, OH (1984, 1985); Wisconsin Dells, WI (2001).